Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 4 Закону України Про статус народного депутата України

Про внесення змін до статті 4 Закону України Про статус народного депутата України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 4 Закону України
"Про статус народного депутата України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 40, ст.363 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину першу статті 4 Закону України "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 3, ст.17) викласти у такій редакції:
"Депутат здійснює свої повноваження з повним звільненням від
виробничих або службових обов'язків. Звільнення депутата з
попереднього місця роботи здійснюється у порядку переводу".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 вересня 1994 року
N 181/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry