Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про бюджетну систему Української РСР

Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про бюджетну систему Української РСР

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про внесення змін
і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну
систему Української РСР"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 26, ст.196 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону
Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР"
( 253/95-ВР ) ввести в дію з дня опублікування, за винятком
частини четвертої статті 7 та статті 32, які вводяться в дію з 1
січня 1996 року. Положення, передбачені статтями 10-15, частиною
другою статті 18, частиною сьомою статті 23, застосовуються при
складанні бюджетів на 1996 рік та наступні роки. 2. Кабінету Міністрів України подати на розгляд Верховної
Ради України: до 1 серпня 1995 року - проект Правил оформлення проекту
Закону про Державний бюджет України; до 1 вересня 1995 року - проект структури бюджетної
класифікації; до 1 жовтня 1995 року - проект законодавчого акта про порядок
та умови надання і використання дотацій та субвенцій із бюджетів. 3. Кабінету Міністрів України: до 1 грудня 1995 року розробити і затвердити положення про
уповноважених контролерів Міністерства фінансів України; разом з Національним банком України до 1 січня 1996 року
утворити Державний бюджетний банк України. 4. При прийнятті законодавчих актів з питань оподаткування
розмежування доходів між бюджетами здійснювати відповідно до
Закону України "Про бюджетну систему України" ( 512-12 ). 5. Кабінету Міністрів України до 1 грудня 1995 року внести на
розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність з Законом України "Про
бюджетну систему України", а також привести рішення Уряду України
у відповідність із зазначеним Законом. 6. Надалі до приведення законодавства України у відповідність
з Законом України "Про бюджетну систему України" чинні акти
законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить
цьому Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 28 квітня 1995 року
N 153/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry