Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо скорочення строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб

Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо скорочення строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Земельного кодексу України
щодо скорочення строку відведення земельних ділянок
для містобудівних потреб
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.382 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Земельного кодексу України ( 2768-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі
зміни:
1) у статті 39 слова "регіональних та місцевих правил
забудови" виключити;
2) у частині четвертій статті 42 слова "проектів розподілу
території кварталу, мікрорайону та" виключити;
3) у статті 159:
у частині першій слова "місячний термін" замінити словами
"тижневий строк";
у частині п'ятій слова та цифру "у 5-денний термін з часу"
замінити словами "у триденний строк з дня".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4215-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry