Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо форми створення банків та
розміру статутного капіталу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 43, ст.414 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину першу статті 336 Господарського кодексу України
( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22,
ст. 144) викласти в такій редакції:
"1. Банки створюються у формі відкритого акціонерного
товариства або кооперативного банку".
2. У Законі України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6,
ст. 30):
1) у статті 2 визначення терміну "учасники банку" викласти в
такій редакції:
"учасники банку - засновники банку, акціонери банку, який є
відкритим акціонерним товариством, і пайовики кооперативного
банку";
2) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
"Банки в Україні створюються у формі відкритого акціонерного
товариства або кооперативного банку";
3) у статті 31:
частину першу викласти в такій редакції:
"Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації
банку не може бути менше 10 мільйонів євро";
у частині четвертій слова "розмірів, передбачених" замінити
словами "розміру, передбаченого";
4) у другому реченні частини п'ятої статті 32 слова
"необхідного для заснування банку" виключити;
5) частину п'яту статті 35 виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Банки, створені у формі закритого акціонерного товариства
або товариства з обмеженою відповідальністю, зобов'язані протягом
трьох років з дня набрання чинності цим Законом привести свою
організаційно-правову форму у відповідність з вимогами цього
Закону.
3. Норма абзацу третього підпункту 3 пункту 2 розділу I цього
Закону застосовується до банків, створених після набрання чинності
цим Законом.
4. Національному банку України в тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 вересня 2006 року
N 133-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry