Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України

Про внесення змін до деяких законів України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.95 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458
Законом
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

3. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність
Міністерства внутрішніх справ України" ( 2925-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 115, N 43, ст. 313):
1) абзац сьомий статті 1 виключити;
2) у статті 2 цифри "386600", "284400" і "241700" замінити
відповідно цифрами "324400, "240200" і "190500".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 вересня 2003 року
N 1181-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry