Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Рамкової угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Індонезія про співробітництво у сфері дослідження та використання космічно...

Про ратифікацію Рамкової угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Індонезія про співробітництво у сфері дослідження та використання космічно...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Рамкової угоди
між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Республіки Індонезія про співробітництво
у сфері дослідження та використання
космічного простору в мирних цілях
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.78 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Рамкову угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Республіки Індонезія про співробітництво у сфері дослідження та
використання космічного простору в мирних цілях ( 360_005 ),
підписану 6 листопада 2008 року в м. Джакарті, ратифікувати
(додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 грудня 2009 року
N 1768-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry