Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про заслуховування доповіді Кабінету Міністрів України про участь України в діяльності з підтримання чи відновлення міжнародного миру і безпеки

Про заслуховування доповіді Кабінету Міністрів України про участь України в діяльності з підтримання чи відновлення міжнародного миру і безпеки

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про заслуховування доповіді Кабінету Міністрів України
про участь України в діяльності з підтримання
чи відновлення міжнародного миру і безпеки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 20, ст.284 )

Відповідно до статті 10 Закону України "Про участь України в
міжнародних миротворчих операціях" ( 613-14 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Заслухати у травні 2005 року щорічну доповідь Кабінету
Міністрів України про участь України в діяльності з підтримання чи
відновлення міжнародного миру і безпеки.
2. Кабінету Міністрів України визначити доповідача,
підготувати аналітичні та довідкові матеріали із зазначеного
питання та подати їх народним депутатам України не пізніш як за
п'ять днів до дня проведення слухання.
3. Комітету Верховної Ради України з питань національної
безпеки і оборони разом з іншими заінтересованими комітетами
узагальнити пропозиції народних депутатів України, підготувати
співдоповідь та проект Постанови Верховної Ради України із
зазначеного питання.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 7 квітня 2005 року
N 2531-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry