Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення розміру аліментів на дітей

Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення розміру аліментів на дітей

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Сімейного кодексу
України щодо збільшення розміру аліментів на дітей
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст.2 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) такі зміни:
1. Перше речення частини п'ятої статті 181 доповнити словами
"яка не може бути меншою, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку".
2. Частину другу статті 182 викласти в такій редакції:
"2. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути
меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184
цього Кодексу".
3. Статтю 184 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій
грошовій сумі, менше мінімального розміру, передбаченого
частиною другою статті 182 цього Кодексу, то дитині призначається
відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між
визначеним розміром аліментів і 30 відсотками прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку".
4. Статтю 188 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати
дитину тільки за рішенням суду. Якщо дитина перестала отримувати
дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право
звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів".
5. Частину другу статті 192 доповнити словами "за заявою
батьків, уповноваженого територіальної громади, юридичної особи,
на утриманні якої перебуває дитина, та за згодою органу опіки і
піклування".
6. Друге речення частини другої статті 272 викласти в такій
редакції: "При цьому сукупний розмір аліментів, що підлягає
стягненню, не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 3 розділу I цього Закону, який набирає чинності з
1 січня 2006 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 вересня 2005 року
N 2901-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry