Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до частини першої статті 46 Закону України Про вибори народних депутатів України

Про внесення змін до частини першої статті 46 Закону України Про вибори народних депутатів України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 541/97-ВР від 24.09.97, ВВР, 1997, N 43, ст.280 )
Про внесення змін до частини першої статті 46
Закону України "Про вибори народних депутатів України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 30, ст.237 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до частини першої статті 46 Закону України "Про
вибори народних депутатів України" ( 3623-12 ), виклавши її в
такій редакції:
"1. Якщо по виборчому округу балотувалося більше двох
кандидатів у депутати і жодного з них не було обрано, окружна
виборча комісія приймає рішення про проведення в окрузі повторного
голосування по двох кандидатах у депутати, які одержали найбільшу
кількість голосів виборців. Про це рішення окружна виборча комісія
повідомляє Центральну виборчу комісію та інформує виборців округу. У випадку смерті або зняття одним із кандидатів своєї
кандидатури після прийняття рішення про повторне голосування, але
не пізніш як за сім днів до дня голосування, окружна виборча
комісія включає до бюлетеня наступного кандидата, який набрав
більшу відносно решти кандидатів кількість голосів. У випадку смерті або зняття одним із кандидатів своєї
кандидатури менш як за сім днів до дня голосування у бюлетені
залишається один кандидат. У випадку вибуття з балотування на повторному голосуванні
обох кандидатів окружна виборча комісія приймає рішення про
визнання повторного голосування таким, що не відбулося, і
повідомляє про це Центральну виборчу комісію та інформує виборців
округу. Повторне голосування у виборчому окрузі проводиться не пізніш
як у двотижневий строк після дня виборів з додержанням вимог цього
Закону".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 вересня 1995 року
N 316/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry