Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про поширення дії окремих положень Закону України Про міліцію на особовий склад Головного управління та підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку Держ...

Про поширення дії окремих положень Закону України Про міліцію на особовий склад Головного управління та підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку Держ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про поширення дії окремих положень Закону України
"Про міліцію" на особовий склад Головного управління
та підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку
Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України
{ Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1194-VII ( 1194-18 ) від 09.04.2014 }
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 34, ст.298 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1194-VII ( 1194-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 25, ст.890 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Поширити на особовий склад Головного управління та
підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України дію статей 12 і
13, пунктів 1 і 3 частини першої, частин другої і третьої статті
14, пунктів 2, 3 і 5 частини першої, частин другої і третьої
статті 15, статті 15-1 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст.526; 1995 р., N 15,
ст.102). { Частина перша із змінами, внесеними згідно із Законом N 1194-VII
( 1194-18 ) від 09.04.2014 }
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 липня 1999 року
N 834-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry