Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з митних питань

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з митних питань

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288 )

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України з митних питань

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 20, ст.116 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Митного кодексу України ( 1970-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст.203) такі зміни і
доповнення:
1. У частині першій статті 9 слова "та митниці" замінити
словами "територіальні митні управління, митниці та інші митні
установи";
частини третю і четверту статті 9 викласти у такій редакції: "Державний митний комітет України створюється Президентом
України. Голова Державного митного комітету України призначається
відповідно до чинного законодавства України. Територіальні митні управління створюються Кабінетом
Міністрів України. Створення, реорганізація і ліквідація митниць
та інших митних установ України здійснюється Державним митним
комітетом України за погодженням з Міністерством фінансів
України".
2. У статті 99 слова "на розвиток митної системи на рахунок
Державного митного комітету України" замінити словами "до
державного бюджету України для цільового використання на розбудову
державного кордону України у порядку, що визначається Кабінетом
Міністрів України".
3. У статтях 115 і 116 слова "одного офіційно встановленого",
"двох з половиною до десяти" і "десяти" замінити відповідно
словами "двохсот офіційно встановлених", "трьохсот до тисячі" і
"тисячі".
II. Внести до Закону "Про митну справу в Українській РСР"
( 1262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 44,
ст.575) такі зміни і доповнення:
1. Частини другу, четверту і п'яту статті 5 викласти у такій
редакції: "Митні органи України становлять систему органів управління
митною справою (митну систему), яка включає Державний митний
комітет України, територіальні митні управління, митниці та інші
митні установи України"; "Державний митний комітет України створюється Президентом
України. Положення про Державний митний комітет України
затверджується Президентом України. Територіальні митні управління створюються Кабінетом
Міністрів України. Створення, реорганізація і ліквідація митниць
та інших митних установ України здійснюється Державним митним
комітетом України за погодженням з Міністерством фінансів
України".
2. У преамбулі слово "республіці" замінити словом "Україні".
3. У преамбулі та статті 3 слова "радянськими республіками та
іноземними" замінити словом "іншими".
4. У пункті "и" статті 6 виключити слова "і радянських
республік".
5. У назві та тексті Закону слова "Українська РСР" і
"Державний комітет митного контролю" у всіх відмінках замінити
відповідно словами "Україна" і "Державний митний комітет" у
відповідних відмінках.
III. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 28 січня 1994 року
N 3892-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry