Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку

Про ратифікацію Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Статуту і Конвенції
Міжнародного союзу електрозв'язку

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 33, ст.306 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Статут ( 995_099 ) і Конвенцію Міжнародного союзу
електрозв'язку ( 995_100 ), підписані від імені України у м.Женеві
22 грудня 1992 року, ратифікувати з такою заявою: Україна заявляє, що вона резервує за собою право вдаватися
до будь-яких дій, які вона вважатиме необхідними для захисту
своїх інтересів, якщо який-небудь член Союзу не буде додержувати
положень Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку
або якщо застереження інших держав поставлять під загрозу роботу
служб електрозв'язку України чи призведуть до збільшення
щорічного внеску України на покриття витрат Міжнародного союзу
електрозв'язку.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 липня 1994 року
N 116/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry