Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про розрахунки за електричну енергію

Про розрахунки за електричну енергію

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про розрахунки за електричну енергію
( Указ не вступив в дію в зв'язку з відхиленням проекту Закону
України про розрахунки за електричну енергію згідно з
Постановою ВР N 521-XIV ( 521-14 ) від 19.03.99 )

З метою впорядкування розрахунків за електричну енергію на
оптовому ринку електричної енергії України та відповідно до пункту
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що:
до прийняття Верховною Радою України Закону України "Про
засади функціонування оптового ринку електричної енергії України"
постачальники електричної енергії, закупленої на оптовому ринку
електричної енергії України за регульованим тарифом, відкривають в
установах банків розподільчі рахунки, виключно на які
зараховуються кошти, що надійшли від споживачів за електричну
енергію; юридична особа, яка виконує функції розпорядника коштів
оптового ринку електричної енергії України згідно з договором
оптового ринку електричної енергії України, відкриває в установі
банку, обраній відповідно до договору оптового ринку електричної
енергії України, розподільчий рахунок, на який зараховуються кошти
за електричну енергію, закуплену постачальниками електричної
енергії на оптовому ринку електричної енергії України за
регульованим тарифом, і спрямовує зазначені кошти на поточні
рахунки учасників оптового ринку електричної енергії України
пропорційно їхній участі у виробництві, передачі та постачанні
електричної енергії згідно з договором оптового ринку електричної
енергії України.
2. Порядок відкриття розподільчих рахунків для зарахування на
них коштів за електричну енергію визначається Кабінетом Міністрів
України та Національним банком України.
3. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
4. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 1999 року
N 186/99

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry