Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про Конституційний Суд України

Про порядок введення в дію Закону України Про Конституційний Суд України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 422/96-ВР від 16.10.96, ВВР, 1996, N 49, ст.272 )
Про порядок введення в дію Закону України
"Про Конституційний Суд України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 33, ст. 472 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про Конституційний Суд України"
( 2400-12 ) ввести в дію з дня його опублікування.
2. Вибори Конституційного Суду України провести в червні 1992
року.
3. Кабінету Міністрів України вирішити до 1 липня 1992 року
питання про надання Конституційному Суду України відповідного
службового приміщення і транспорту та інших матеріально-технічних
ресурсів по забезпеченню його діяльності.
4. Голові Конституційного Суду України подати на затвердження
Верховної Ради України пропозиції щодо штату, посадових окладів
суддів та інших працівників Конституційного Суду.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 3 червня 1992 року
N 2401-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry