Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Сінгапурського договору про право товарних знаків

Про ратифікацію Сінгапурського договору про право товарних знаків

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Сінгапурського договору
про право товарних знаків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 39, ст.547 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Сінгапурський договір про право товарних знаків ( 995_h54 ),
прийнятий 27 березня 2006 року, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 квітня 2009 року
N 1263-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry