Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України

Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення
і Кримінального кодексу України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 3, ст. 21 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін і доповнень
до Кодексу України про адміністративні правопорушення і
Кримінального кодексу України" ( 8/95-ВР ) з дня його
опублікування, а статтю 188-6 Кодексу України про адміністративні
правопорушення - після створення державної інспекції праці
Міністерства праці України.
2. Кабінету Міністрів України:
до 1 квітня 1995 року привести рішення Уряду України, зокрема
Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 23-92
"Про оплату праці", у відповідність із Законом України "Про
внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні
правопорушення і Кримінального кодексу України";
до 1 липня 1995 року створити державну інспекцію праці
Міністерства праці України.
3. До створення державної інспекції праці Міністерства праці
України надати право розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення за порушення
законодавства про працю, крім порушень законодавства про охорону
праці: правовим інспекторам праці професійних спілок - у вигляді
штрафу до двох мінімальних розмірів заробітної плати, головним
правовим інспекторам праці професійних спілок - до десяти
мінімальних розмірів заробітної плати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 грудня 1994 року
N 296/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry