Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокура...

Про введення в дію Закону України Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокура...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про порядок
відшкодування шкоди, завданої громадянинові
незаконними діями органів дізнання, попереднього
слідства, прокуратури і суду"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 1, ст.2 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про порядок відшкодування
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
попереднього слідства, прокуратури і суду" ( 266/94-ВР ) з дня
його опублікування.
2. Громадяни мають право на відшкодування шкоди відповідно до
положень цього Закону, якщо умови, зазначені у частині першій
статті 1 Закону, виникли після набрання ним чинності.
3. Положення щодо застосування цього Закону приймається
Міністерством юстиції України, Генеральною прокуратурою України та
Міністерством фінансів України за погодженням з Верховним Судом
України, Міністерством внутрішніх справ України і Службою безпеки
України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 1 грудня 1994 року
N 267/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry