Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про джерела фінансування дорожнього господарства України

Про внесення змін до Закону України Про джерела фінансування дорожнього господарства України

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про джерела
фінансування дорожнього господарства України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.221 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Внести до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього
господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 47, ст.648; 1993 р., N 2, ст.4) такі зміни:
1. У частині першій статті 4 цифри "0,8" замінити цифрами
"1,2".
2. Друге речення частини першої статті 5 викласти в такій
редакції: "Продаж зазначених матеріалів підприємствам і
населенню, крім дизельного палива і мастил, що реалізуються
сільськогосподарським підприємствам та селянським (фермерським)
господарствам, провадиться за цінами, збільшеними на суму цього
збору".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 лютого 1994 року
N 4027-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry