Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 21 Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування

Про внесення зміни до статті 21 Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 21 Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 46, ст.367 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину десяту статті 21 Закону України "Про службу в
органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175) викласти в такій редакції:
"Посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на
виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і
більше, або протягом повних двох і більше скликань, починаючи зі
скликання 1990 року, за винятком припинення повноважень з причин,
визначених статтею 78, пунктами 2, 3, 4 частини першої, частиною
другою статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ), пунктами 1, 2, 6 частини першої і
пунктом 1 частини другої статті 5 Закону України "Про статус
депутатів місцевих рад" ( 93-15 ), за наявності загального
трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не
менше 20 років, призначається пенсія відповідно до цього Закону
незалежно від того, де вони працювали перед призначенням пенсії".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 2003 року
N 976-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry