Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік

Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт
та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом,
1990 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 16, ст.72 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Конвенцію про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію
доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік, підписану від імені
України 29 травня 1997 року у м. Страсбурзі ( 995_029 ),
ратифікувати з такими заявами і застереженнями:
1) пункт 2 статті 14 Конвенції про відмивання, пошук, арешт,
конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік,
застосовуватиметься тільки за умови дотримання конституційних
принципів і фундаментальних засад правової системи України;
2) центральними органами України, на які покладаються
повноваження згідно з пунктом 1 статті 23 Конвенції, є
Міністерство юстиції України (щодо судових рішень) і Генеральна
прокуратура України (щодо процесуальних дій під час розслідування
кримінальних справ);
3) запити та підтверджуючі документи до них відповідно до
пункту 3 статті 25 Конвенції повинні надсилатися в Україну разом з
перекладом на українську мову або на одну з офіційних мов Ради
Європи, якщо вони не складені цими мовами;
4) згідно з пунктом 2 статті 32 Україна заявляє, що без її
попередньої згоди інформація або докази, надані нею відповідно до
глави III Конвенції, не можуть бути використані або передані
органам влади запитуючої Сторони для цілей проведення
розслідування або судового розгляду, не зазначеного у клопотанні.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України від
15 вересня 1995 року ( 323/95-ВР ) "Про приєднання України до
Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів,
одержаних злочинним шляхом, 1990 року" (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 31, ст.243).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 17 грудня 1997 року
N 738/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry