Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про посилення охоронних заходів щодо збереження культурних цінностей

Про посилення охоронних заходів щодо збереження культурних цінностей

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про посилення охоронних заходів щодо
збереження культурних цінностей
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 14, ст.169 )

З метою посилення охоронних заходів щодо об'єктів культурної
спадщини та запобігання викраденню з музеїв, архівних установ і
заповідників України культурних цінностей, здійснення їх належного
обліку, збереження та відповідного використання Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України:
забезпечити протягом 2007-2010 років звірення наявності
культурних цінностей, що перебувають на обліку в музеях,
заповідниках та архівних установах України;
в період формування Державного бюджету України та місцевих
бюджетів на 2007 рік та на наступні роки відповідно передбачати
та/або забезпечувати спрямування необхідних коштів на охорону,
зберігання, інвентаризацію і паспортизацію об'єктів культурної
спадщини, створення комп'ютерної бази даних, мікрофільмування книг
обліку в усіх музеях, заповідниках, архівних установах України;
завершити до 1 березня 2007 року роботи зі створення
програмного забезпечення Державного реєстру національного
культурного надбання, об'єднаної комп'ютерної мережі музеїв
України з розробкою електронного каталогу Музейного фонду України;
забезпечити виконання Указу Президента України "Про
невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України" від 22 березня
2000 року N 489/2000 ( 489/2000 ) щодо зберігання культурних
цінностей, виготовлених з використанням дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння;
організувати проведення обліку недержавної частини Музейного
фонду України;
доручити відповідним органам виконавчої влади здійснити
переміщення унікальних пам'яток Музейного фонду України, що
зберігаються у приміщеннях, де не створено належних умов їх
зберігання, до спеціально обладнаних музейних закладів або
передбачити виділення коштів для забезпечення належних умов їх
зберігання;
розробити і впровадити систему інформування музеїв,
антикварних магазинів, галерей та інших аналогічних закладів про
культурні цінності, що перебувають у розшуку;
вжити заходів щодо посилення уваги до стану збереження
об'єктів культурної спадщини національного значення;
забезпечити з урахуванням пропозицій місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розроблення
комплексу заходів з охорони об'єктів культурної спадщини, у тому
числі в акваторіях водойм та морів, а також у місцях проведення
археологічних розкопок.
2. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України вжити
заходів щодо посилення нагляду за додержанням вимог законодавства
з охорони об'єктів культурної спадщини.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 28 листопада 2006 року
N 384-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry