Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 108 Митного кодексу України

Про внесення зміни до статті 108 Митного кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР,
2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення зміни до статті 108
Митного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.105 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині третій статті 108 Митного кодексу України
( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39,
ст. 288) слова "якому підпорядкований митний орган" і "та
відповідним митним органом" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 січня 2007 року
N 548-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry