Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав - учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів ...

Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав - учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про співробітництво
держав - учасниць СНД у створенні, використанні
та розвитку міждержавної мережі
інформаційно-маркетингових центрів
для просування товарів і послуг на національні ринки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 5, ст.41 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про співробітництво держав - учасниць СНД у створенні,
використанні та розвитку міждержавної мережі
інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг
на національні ринки ( 997_m68 ), підписану 21 травня 2010 року в
м. Санкт-Петербурзі, яка набирає чинності на території України
після закінчення тридцяти днів з дати отримання депозитарієм
повідомлення про виконання Україною внутрішньодержавних процедур,
ратифікувати (додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 липня 2011 року
N 3593-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry