Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 17 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу щодо надання кандидатам та докторам наук відстрочки від призову ...

Про внесення зміни до статті 17 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу щодо надання кандидатам та докторам наук відстрочки від призову ...

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо надання кандидатам та докторам наук відстрочки від призову на строкову військову службу

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 39, ст.472)

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину тринадцяту статті 17 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324) доповнити абзацом десятим такого змісту:

"особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 лютого 2012 року
№ 4352-VI


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry