Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Україною і Киргизькою Республікою про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають у Киргизькі...

Про ратифікацію Угоди між Україною і Киргизькою Республікою про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають у Киргизькі...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною і Киргизькою
Республікою про спрощений порядок зміни громадянства
громадянами України, які постійно проживають у
Киргизькій Республіці, та громадянами Киргизької
Республіки, які постійно проживають в Україні,
і запобігання випадкам безгромадянства та
подвійного громадянства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 14, ст.201 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Україною і Киргизькою Республікою про спрощений
порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно
проживають у Киргизькій Республіці, та громадянами Киргизької
Республіки, які постійно проживають в Україні, і запобігання
випадкам безгромадянства та подвійного громадянства, підписану
28 січня 2003 року ( 417_025 ) в м. Бішкек, ратифікувати
(додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 листопада 2003 року
N 1319-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry