Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про молодіжні та дитячі громадські організації

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про молодіжні та дитячі громадські організації

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про молодіжні та дитячі громадські організації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 26, ст.220 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про молодіжні та
дитячі громадські організації" ( 281-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 1, ст.2) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012 }

2. У Законі України "Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 16, ст. 167):
в абзаці другому статті 1 слова і цифри "віком від 15"
замінити словами і цифрами "віком від 14";
частину другу статті 14 виключити.
3. У пункті 5 розділу II Декларації "Про загальні засади
державної молодіжної політики в Україні" ( 2859-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 16, ст. 166) слова і цифри
"віком від 15" замінити словами і цифрами "віком від 14".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 травня 1999 року
N 655-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry