Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 61 Закону України Про Державний бюджет України на 2010 рік щодо списання заборгованості за фінансовою допомогою, наданою на по...

Про внесення зміни до статті 61 Закону України Про Державний бюджет України на 2010 рік щодо списання заборгованості за фінансовою допомогою, наданою на по...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 61 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
щодо списання заборгованості за фінансовою допомогою,
наданою на поворотній основі
Луганському учбово-виробничому об'єднанню
Українського товариства сліпих
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 12, ст.76 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац четвертий статті 61 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2010 р., NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 395, N 32, ст. 452,
ст. 453, N 47, ст. 555; 2011 р., N 6, ст. 39, ст. 40, N 10,
ст. 66) доповнити словами і цифрами "і крім заборгованості за
фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі Луганському
учбово-виробничому об'єднанню Українського товариства сліпих за
рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів у сумі 250 тис.
гривень на створення робочих місць для інвалідів по зору".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 листопада 2010 року
N 2657-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry