Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Зведений звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Душина Ігоря Леонідовича

Зведений звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Душина Ігоря Леонідовича

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Зведений звіт
про надходження та використання коштів виборчого фонду
кандидата на пост Президента України
Душина Ігоря Леонідовича

1. Надходження коштів на накопичувальний
рахунок виборчого фонду
------------------------------------------------------------------ Код | Джерело надходження | Сума надход-| | (грн.) ження | | ------------------------------------------------------------------ 1 Кошти політичної партії, яка висунула
кандидата на пост Президента України
(Ліберально-демократична партія України
"ЗАХИЩЕНА ОСОБИСТІСТЬ. ПРИВАТНЕ - ПОНАД
УСЕ!") 384100,00
2 Власні кошти кандидата на пост Президента
України 0,00
3 Добровільні внески фізичних осіб 27750,00
99 Усього (1 + 2 + 3): 411850,00
2. Використання коштів виборчого фонду
------------------------------------------------------------------ Код | Стаття витрат | Сума статті | | (грн.) витрат | | ------------------------------------------------------------------ 1000 Сума витрат виборчого фонду
(1100 + 1200 + 1300 + 1400): 411517,08
1100 Виготовлення матеріалів передвиборної
агітації (1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150): 74377,38
1110 друкованих матеріалів 56166,96
1120 відеозаписів 0,00
1130 аудіозаписів 0,00
1140 предметів, матеріалів (сувенірів,
канцтоварів тощо) 0,00
1150 придбання канцтоварів, паперу, інших
предметів і матеріалів для виготовлення
матеріалів передвиборної агітації 18210,42
1200 Використання засобів масової інформації
(1210 + 1220): 315832,13
1210 Оплата ефірного часу (1211 + 1212): 315169,88
1211 на телебаченні 262133,68
1212 на радіо 53036,20
1220 Публікування агітаційних матеріалів у
друкованих засобах масової інформації 662,25
1300 Інші послуги, пов'язані з проведенням
передвиборної агітації
(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 4362,82
1310 транспортні послуги та утримання
транспортних засобів 0,00
1320 Оренда приміщень, обладнання тощо, крім
витрат за кодами 1330, 1340, 1350 0,00
1330 оренда технічних засобів для ведення
передвиборної агітації 0,00
1340 оренда приміщень для проведення зустрічей з
виборцями 0,00
1350 виготовлення (оренда) рекламних щитів 4362,82
1360 Послуги зв'язку (1361 + 1362): 0,00
1361 послуги електрозв'язку 0,00
1362 послуги поштового зв'язку 0,00
1400 Інші витрати на передвиборну агітацію 16944,75
Сума невикористаних коштів виборчого фонду 332,92

Звіт подано 15 листопада 2004 року

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry