Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито

Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про державне мито"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 9, ст. 43 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Доповнити частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113, N 26,
ст.281, N 49, ст.459; 1994 р., N 28, ст.241, N 29, ст.257, N 33,
ст.300; 1995 р., N 13, ст.85, N 14, ст.90) пунктом 37 такого
змісту:
"37) громадяни - за позовами про відшкодування збитків,
завданих неповерненням у терміни, передбачені договорами або
установчими документами, грошових та майнових внесків, які були
залучені до акціонерних товариств, банків, кредитних установ,
довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та
майно громадян".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 1996 року
N 53/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry