Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Петрова Володимира Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року

Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Петрова Володимира Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2019 року № 265

Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Петрова Володимира Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 2 лютого 2019 року громадянин України Петров Володимир Володимирович особисто подав заяву про самовисунення кандидатом на пост Президента України разом з доданими документами для реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону України "Про вибори Президента України".

Разом з тим згідно з частиною другою статті 103 Конституції України, частиною першою статті 9 указаного Закону Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років.

Частиною другою статті 9 у редакції зі змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2014 року № 879-VII (набрав чинності 21 березня 2014 року), визначено, що особа вважається такою, що проживає на території України, якщо її місце проживання зареєстроване в Україні відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (далі - Закон).

При цьому документами, до яких вносяться відомості про місце проживання громадян України, є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (абзац дев’ятий статті 3 Закону).

Як вбачається з відповідних ксерокопій сторінок паспорта громадянина України Петрова В.В., поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на пост Президента України, його місце проживання зареєстровано в Україні в межах останніх десяти перед днем виборів років - з 18 травня 2010 року до сьогодні.

При цьому оскільки паспорт громадянина України Петрову В.В. був виданий 31 жовтня 2013 року і не може містити попередніх відміток про його зареєстроване місце проживання, до Комісії 7 лютого 2019 року уповноваженим представником кандидата на пост Президента України Петрова В.В. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Крутчаком В.В. подано довідку про реєстрацію місця проживання Петрова В.В., видану відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. Із зазначеного документа вбачається, що місце проживання Петрова В.В. було зареєстровано в Україні з 29 березня 2007 року до 6 квітня 2010 року.

Таким чином, за даними паспорта громадянина України Петрова В.В., а також довідки про реєстрацію його місця проживання у нього частково немає відомостей про зареєстроване місце проживання на території України протягом десяти останніх перед днем виборів років: в межах періоду з 31 березня 2010 року до 31 березня 2011 року - тривалістю 1 місяць і 10 днів (40 днів), а саме з 7 квітня 2010 року до 17 травня 2010 року.

Разом з тим згідно з частиною першою статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. При цьому відповідно до правової позиції Конституційного Суду України, яку він висловив у своєму Рішенні від 2 листопада 2004 року № 15-рп, верховенство права вимагає від держави його втілення як у правотворчу, так і у правозастосовну діяльність.

Статтею 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України. Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.

Частиною другою статті 2 Закону визначено, що реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

За таких умов реєстрація місця проживання в Україні згідно із Законом є основним, але не єдиним критерієм для встановлення факту проживання особи на території України, і відповідно не єдиною умовою реалізації права громадян України бути обраними Президентом України. Таким чином, відсутність реєстрації місця проживання в Україні за умови фактичного проживання в Україні не може автоматично позбавляти громадян України права бути обраними Президентом України.

Закон України "Про громадянство України" визначає безперервне проживання на території України як проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів, та встановлює, що не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України (абзац одинадцятий статті 1).

До Комісії 6 лютого 2019 року уповноваженим представником кандидата на пост Президента України Петрова В.В. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Крутчаком В.В. подано копії паспортів громадянина України Петрова В.В. для виїзду за кордон.

Так, згідно з відмітками про перетин державного кордону України, які містяться в паспортах громадянина України Петрова В.В. для виїзду за кордон, він не перебував за межами України з 7 квітня 2010 року до 17 травня 2010 року, тобто в той час, коли його місце проживання не було зареєстровано в Україні, а загалом протягом періоду з 31 березня 2010 року до 31 березня 2011 року його разові виїзди за кордон не перевищували 90 днів, в сумі за зазначений період - 180 днів.

Отже, Петров В.В. безперервно проживав на території України в межах періоду з 31 березня 2010 року до 31 березня 2011 року в розумінні Закону України "Про громадянство України".

За таких умов у Центральної виборчої комісії є підстави для висновку про проживання Петрова В.В. в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 8, частини другої статті 103 Конституції України, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, частини першої статті 44, статті 48, частини першої статті 49, статті 50, частин першої, сьомої, дев’ятої статті 51 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 2, 11 - 13, пунктами 6, 11 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року:

Петров Володимир Володимирович, 1977 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, продюсер, ТОВ "ЛЮМПЕН ПРОДАКШН", безпартійний, самовисування.

2. Видати Петрову В.В. посвідчення кандидата на пост Президента України встановленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України Петрова В.В. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Петрова В.В. та посилання на відповідну інтернет-сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну декларацію зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опублікувати в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУК

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry