Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 3 Закону України Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Про внесення змін до статті 3 Закону України Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.716)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2; 2005 р., № 16, ст. 261; 2011 р., № 39, ст. 389) такі зміни:

1) частину третю викласти в такій редакції:

"Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А встановлюється в розмірі:

на дитину-інваліда підгрупи А віком до 6 років - прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

на дитину-інваліда підгрупи А віком від 6 до 18 років - прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років";

2) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Надбавка на догляд за іншою дитиною-інвалідом встановлюється в розмірі:

на дитину-інваліда віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років".

У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою - сьомою.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
№ 410-VII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry