Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з метою запровадження державного контролю
за здійсненням лотерейної діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 45, ст.377 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
Законом
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Абзац дев'ятий частини шостої статті 4 Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60,
N 38, ст.350, N 42-43, ст. 378, N 48, ст. 415; 2000 р., N 5,
ст. 34, N 6-7, ст. 37, N 46, ст. 393) доповнити словами "випуск та
проведення лотерей".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

5. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) у частині першій статті 218 цифри "164" виключити;
2) статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "162" доповнити цифрами "164";
3) у статті 313:
пункт 1 після цифр "162" доповнити цифрами "164";
абзац восьмий пункту 2 виключити.
( Стаття 6 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону.
3. Міністерству фінансів України протягом 30 календарних днів
з дня набрання чинності цим Законом:
затвердити правила видачі ліцензій на провадження діяльності
з випуску та проведення лотерей та встановити вимоги щодо порядку
фінансового контролю над такою діяльністю;
здійснити переоформлення реєстраційних свідоцтв державних
лотерей, білети яких перебували в обігу на момент набрання
чинності цим Законом, на відповідні ліцензії без справляння плати
за таке переоформлення.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1969-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry