Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Кіровограда у зв'язку з відзначенням 250-річчя його заснування

Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Кіровограда у зв'язку з відзначенням 250-річчя його заснування

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про заходи щодо підтримки соціально-економічного
розвитку міста Кіровограда у зв'язку з відзначенням
250-річчя його заснування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 20-21, ст.297 )

У зв'язку з 250-річчям заснування та з метою підтримки
соціально-економічного розвитку міста Кіровограда Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати ініціативу кіровоградців щодо відзначення
250-річчя заснування міста Кіровограда 25 та 26 вересня 2004 року.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
розробити та затвердити план заходів щодо підготовки до
відзначення 250-річчя заснування міста Кіровограда, спрямованих на
покращення міського середовища;
внести пропозиції про зміни до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) щодо фінансової підтримки
заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста
Кіровограда, у зв'язку з відзначенням 250-річчя заснування цього
міста, у сумі 104 011 тис. грн.;
передбачити у кошторисах міністерств відповідні цільові кошти
на ремонт та відновлення розташованих у місті Кіровограді об'єктів
державної власності, що перебувають в оперативному управлінні
міністерств.
3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Кіровоградській
обласній державній адміністрації, Кіровоградській міській раді
вжити невідкладних заходів щодо підготовки до відзначення
250-річчя заснування міста Кіровограда.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 19 лютого 2004 року
N 1512-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry