Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів

Про ратифікацію Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції
про запровадження системи реєстрації заповітів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 1, ст.2 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Конвенцію про запровадження системи реєстрації
заповітів ( 994_678 ), вчинену 16 травня 1972 року в м. Базелі,
яка набирає чинності для України через три місяці від дати
передачі на зберігання Україною її ратифікаційної грамоти
(додається), із такою заявою до статті 3 Конвенції ( 994_678 ):
"Згідно з пунктом 1 статті 3 Конвенції ( 994_678 )
національним органом для виконання в Україні функцій, передбачених
цією Конвенцією ( 994_678 ), є Міністерство юстиції України".

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 10 липня 2010 року
N 2490-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry