Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про організацію виконання Постанови Верховної Ради України Про деякі заходи щодо забезпечення реалізації положень пункту 6 частини другої статті 81 Конститу...

Про організацію виконання Постанови Верховної Ради України Про деякі заходи щодо забезпечення реалізації положень пункту 6 частини другої статті 81 Конститу...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про організацію виконання Постанови
Верховної Ради України "Про деякі заходи
щодо забезпечення реалізації положень пункту 6
частини другої статті 81 Конституції України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 34, ст.480 )

З метою організації належного виконання Постанови Верховної
Ради України від 30 травня 2007 року "Про деякі заходи щодо
забезпечення реалізації положень пункту 6 частини другої статті 81
Конституції України" ( 1097-16 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Доручити Голові Верховної Ради України забезпечити
своєчасне повідомлення Центральній виборчій комісії про вихід
окремих народних депутатів України із складу відповідних
депутатських фракцій, що передбачає відповідні
конституційно-правові наслідки, та невідкладне опублікування
інформації про це у газеті "Голос України".
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 8 червня 2007 року
N 1160-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry