Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряног...

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряног...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Словацької Республіки про передачу
відповідальності за забезпечення обслуговування
повітряного руху та про експлуатацію
міжнародного аеропорту Ужгород
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.190 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької
Республіки про передачу відповідальності за забезпечення
обслуговування повітряного руху та про експлуатацію міжнародного
аеропорту Ужгород ( 703_046 ), підписану 12 лютого 2004 року в
м. Братиславі, ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 січня 2006 року
N 3382-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry