Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік

Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.392 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до додатка N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст.
429, N 44, ст. 468, ст. 474, N 45, ст. 483; із змінами, внесеними
законами України від 14 червня 2011 року N 3491-VI ( 3491-17 ),
від 5 липня 2011 року N 3562-VI ( 3562-17 ), від 22 вересня 2011
року N 3768-VI ( 3768-17 ), від 6 жовтня 2011 року N 3823-VI
( 3823-17 ), від 7 жовтня 2011 року N 3905-VI ( 3905-17 ), від 18
жовтня 2011 року N 3911-VI ( 3911-17 ), N 3912-VI ( 3912-17 ) і
N 3913-VI ( 3913-17 ), від 20 жовтня 2011 року N 3953-VI
( 3953-17 ) і N 3954-VI ( 3954-17 ), від 4 листопада 2011 року
N 4011-VI ( 4011-17 ), N 4012-VI ( 4012-17 ) і N 4013-VI
( 4013-17 ), від 7 грудня 2011 року N 4074-VI ( 4074-17 ) та від
22 грудня N 4275-VI ( 4275-17 ) і N 4280-VI) ( 4280-17 ) згідно з
додатком до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 23 грудня 2011 року
N 4288-VI

Додаток
до Закону України
"Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2011 рік"

(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | | |Всього: |295 965 916,9|250 404 473,4| 39 890 599,0| 3 057 546,4|44 261 443,5|46 724 430,6|28 024 676,8|2 119 449,1| 844 477,4|18 699 753,8|342 690 347,5| |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3000000| |Державна служба | 556 978,2| 545 347,0| 371 935,2| 13 966,5| 11 631,2| 66 082,3| 22 815,1| 4 735,3| 6 083,9| 43 267,2| 623 060,5 | | | |статистики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3001000| |Апарат Державної | 556 978,2| 545 347,0| 371 935,2| 13 966,5| 11 631,2| 66 082,3| 22 815,1| 4 735,3| 6 083,9| 43 267,2| 623 060,5 | | | |служби статистики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3001010|0132 |Керівництво та | 475 106,3| 475 106,3| 337 278,1| 13 966,5| | 24 004,5| 21 312,8| 3 431,2| 6 083,9| 2 691,7| 499 110,8 | | | |управління у сфері | | | | | | | | | | | | | | |статистики | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3001020|0132 |Статистичні | 74 361,4| 69 453,2| 34 657,1| | 4 908,2| | | | | | 74 361,4 | | | |спостереження та | | | | | | | | | | | | | | |переписи | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3001030|1090 |Обстеження умов | 4 937,4| | | | 4 937,4| | | | | | 4 937,4 | | | |життя | | | | | | | | | | | | | | |домогосподарств | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3001600|0132 |Реформування | 324,9 | 324,9 | | | | 42 077,8| 1 502,3| 1 304,1| | 40 575,5| 42 402,7 | | | |державної статистики | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry