Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Турецької Республіки про
технічне і фінансове співробітництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.99 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької
Республіки про технічне і фінансове співробітництво ( 792_030 ),
підписану 14 листопада 2002 року в м. Києві, ратифікувати
(додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 вересня 2003 року
N 1194-IV ___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry