Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

Про порядок введення в дію Закону України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР,
2018, N 30, ст.239 }
Про порядок введення в дію Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 40, ст.365 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ввести в дію Закон України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) з дня опублікування;
статтю 4 - з 1 січня 1995 року.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 23 вересня 1994 року
N 187/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry