Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Митного кодексу України

Про внесення змін до Митного кодексу України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст.15)

Верховна Рада України постановляє:

1. У статті 590 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552):

у частині першій слова "Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" замінити словами "законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";

у частинах другій, третій та четвертій слова "Фонду соціального страхування від нещасних випадків" замінити словами "Фонду соціального страхування України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 грудня 2014 року
№ 53-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry