Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Монголії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно по...

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Монголії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно по...

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і
Урядом Монголії про уникнення подвійного оподаткування
та попередження податкових ухилень стосовно податків
на доходи і капітал

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 25, ст.172 )

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Монголії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал, підписану 1 липня 2002 року в м. Києві, ратифікувати (додається*).

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ, 6 березня 2003 року
N 621-IV


___________________

     * Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry