Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Котлярського сільського голови (Котлярська сільська рада Попільнянського району Житомирської області)

Про призначення позачергових виборів Котлярського сільського голови (Котлярська сільська рада Попільнянського району Житомирської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів Котлярського
сільського голови (Котлярська сільська рада
Попільнянського району Житомирської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 15, ст.114 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Котлярського
сільського голови Бесарабець В.Д. (Котлярська сільська рада
Попільнянського району Житомирської області) та відповідно до
пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин першої та п'ятої
статті 15, статей 60, 61 Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Котлярського сільського
голови (Котлярська сільська рада Попільнянського району
Житомирської області) на неділю 11 грудня 2011 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Котлярського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Котлярського сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 2857-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 6 жовтня 2011 року
N 3863-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry