Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про використання кредиту Експортно-імпортного Банку Японії

Про використання кредиту Експортно-імпортного Банку Японії

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про використання кредиту Експортно-імпортного
Банку Японії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 26, ст.178 )
Відповідно до Закону України "Про ратифікацію Угоди про
позику між Україною (що діє через Міністерство фінансів України)
та Експортно-імпортним Банком Японії щодо надання експортного
кредиту в сумі, еквівалентній 50 млн. дол. США" ( 113/96-ВР )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Використати частину експортного кредиту в сумі 910 608 400
ієн, передбаченого Угодою про позику між Україною та
Експортно-імпортним Банком Японії, підписаною у м. Токіо 28 грудня
1995 року, на проведення Відкритим акціонерним товариством
"Агрохімцентр" розрахунків у розмірі 85 відсотків загальної
вартості укладених із "Сумітомо корпорейшн" зовнішньоторговельних
контрактів купівлі-продажу хімічних засобів захисту рослин від
24 листопада 1995 року N 951124-16 на суму 353 704 000 ієн та від
24 листопада 1995 року N 951124-17 на суму 717 600 000 ієн і
доповнень до них від 10 вересня 1996 року.
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 16 травня 1997 року
N 263/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry