Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про основні напрями грошово-кредитної політики Національного банку України на 1995 рік

Про основні напрями грошово-кредитної політики Національного банку України на 1995 рік

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про основні напрями грошово-кредитної політики
Національного банку України на 1995 рік
Відповідно до статті 12 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Взяти до відома основні напрями грошово-кредитної політики
Національного банку України на 1995 рік.
2. Зобов'язати Правління Національного банку України внести
на розгляд Верховної Ради України основні напрями
грошово-кредитної політики на 1996 рік не пізніш як через 10 днів
після затвердження Державного бюджету України на 1996 рік.
3. Постійній Комісії Верховної Ради України з питань фінансів
і банківської діяльності прискорити подання на розгляд Верховної
Ради України проекту Закону України про Національний банк України.

Голова Верховної Ради
України О.МОРОЗ
м. Київ, 21 листопада 1995 року
N 440/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry