Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за ліцензії та акцизного збору на виробництво спиртів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за ліцензії та акцизного збору на виробництво спиртів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо плати за ліцензії та акцизного збору на
виробництво спиртів, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 4, ст.32 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1997 р., N 45, ст. 286; 2000 р.,
N 30, ст. 240; 2002 р., N 26, ст. 175; 2003 р., N 33-34, ст. 267;
2005 р., N 4, ст. 91; NN 17-19, ст. 267):
1) текст статті 4 викласти в такій редакції:
"Встановити річну плату за ліцензії на виробництво спирту
етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту-сирцю виноградного,
спирту-сирцю плодового та для підприємств первинного виноробства в
розмірі 780 гривень.
Ліцензії видаються терміном на п'ять років, а плата за них
справляється щорічно.
Плата за ліцензії справляється до початку виробництва
зазначеної продукції органом, що видає ліцензії, у розмірах,
встановлених цим Законом, і зараховується до державного бюджету.
За видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі
780 гривень і зараховується до державного бюджету.
Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.
Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах,
встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний
щорічний термін дії ліцензії";
2) частину шосту статті 14 викласти в такій редакції:
"Річна плата за ліцензії на право імпорту або експорту спирту
етилового, коньячного і плодового, спирту етилового
ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого
плодового становить 780 гривень. Встановити річну плату за
ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом
етиловим ректифікованим плодовим у розмірі 500 000 гривень.
Ліцензії видаються органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів
України, терміном на п'ять років, а плата за ліцензії
зараховується до державного бюджету";
3) статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля
алкогольними напоями та тютюновими виробами
Імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та
тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами
підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності
ліцензій.
Плата за ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних
напоїв та тютюнових виробів встановлюється в розмірі 780 гривень
за рік.
Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі
у розмірі:
алкогольними напоями - 500 000 гривень;
тютюновими виробами - 500 000 гривень.
Ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та
тютюнових виробів видаються терміном на п'ять років органом
виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на
п'ять років уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами
виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.
Плата за ліцензії справляється органом, що видає ліцензії, у
розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до державного
бюджету.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензії на
виробництво або імпорт алкогольних напоїв або тютюнових виробів,
здійснюють поставку цієї продукції підприємствам оптової і
роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам за наявності
ліцензії на оптову торгівлю.
Підприємства первинного виноробства здійснюють поставку
виноматеріалів підприємствам вторинного виноробства без ліцензії
на оптову торгівлю.
Відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що
призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі,
здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності, які отримали
ліцензію на право експорту алкогольних напоїв або тютюнових
виробів, з оформленням вантажної митної декларації, при цьому
мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не
застосовуються.
Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими
виробами може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності
всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у
них ліцензій.
Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями
становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії
електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових
операцій), що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю
тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на
території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах
території міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними
напоями на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний
контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій),
що знаходиться у місці торгівлі, і 250 гривень - на роздрібну
торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.
Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст
обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані
до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м,
плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями
становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії
електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових
операцій), що знаходиться у місці торгівлі, та 2000 гривень на
роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними
частками і зараховується до державного бюджету згідно з чинним
законодавством.
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і
тютюновими виробами видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів
України органами виконавчої влади в містах, районах, районах у
містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб'єкта
підприємницької діяльності терміном на один рік і підлягають
обов'язковій реєстрації в органі державної податкової служби, а у
сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за
місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і
тютюновими виробами в поїздах, на морських або річкових суднах
видаються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом
Міністрів України, в містах, районах, районах у містах Києві та
Севастополі за місцем формування поїзда (приписки судна).
Ліцензія видається за заявою суб'єкта підприємницької
діяльності, до якої додається копія свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена
нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Для
отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями
додається довідка податкової служби про реєстрацію електронних
контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій),
що знаходяться у місці торгівлі.
У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності,
на провадження якого суб'єкт підприємницької діяльності має намір
одержати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля
алкогольними напоями або тютюновими виробами).
У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю
алкогольними напоями додатково зазначаються перелік електронних
контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій),
які знаходяться у місці торгівлі, а також адреса місця торгівлі.
У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими
виробами зазначається адреса місця торгівлі.
У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними
напоями суб'єктом підприємницької діяльності зазначається адреса
місця торгівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових
апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський
номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг
обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.
Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у
цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи
подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально
або органом, який видав оригінал документа. Заява про видачу
ліцензії та визначені цим Законом документи подаються
уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим
листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї
документів особисто вони приймаються за описом, копія якого
видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та
документів і підписом особи, яка їх прийняла.
Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається
заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених
у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії
повинна бути вказана підстава для відмови.
Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати
чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження
органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.
Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання
суб'єктом підприємницької діяльності відповідного письмового
розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з
моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до
бюджету.
Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав
ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:
заяви суб'єкта підприємницької діяльності;
рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності;
несплати чергового платежу за ліцензію протягом
30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;
рішення суду про встановлення факту незаконного використання
суб'єктом підприємницької діяльності марок акцизного збору
(стосовно імпортерів);
рішення суду про встановлення факту торгівлі суб'єктом
підприємницької діяльності алкогольними напоями або тютюновими
виробами без марок акцизного збору;
рішення суду про встановлення факту переміщення суб'єктом
підприємницької діяльності алкогольних напоїв або тютюнових
виробів поза митним контролем.
Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту
одержання суб'єктом підприємницької діяльності письмового
розпорядження про її анулювання.
У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту
підприємницької діяльності ліцензії (за винятком змін, пов'язаних
з реорганізацією суб'єкта підприємницької діяльності), орган, який
видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької
діяльності протягом трьох робочих днів видає суб'єкту
підприємницької діяльності ліцензію, оформлену на новому бланку з
урахуванням змін.
У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав
ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності
протягом трьох робочих днів видає суб'єкту підприємницької
діяльності дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може
перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій
ліцензії.
За видачу дубліката ліцензії на оптову торгівлю, роздрібну
торгівлю або імпорт, або експорт справляється плата у розмірі
780 гривень, яка зараховується до бюджету згідно з чинним
законодавством.
Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів
здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому
належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта
підприємницької діяльності таке місце зберігання було внесено до
Єдиного реєстру.
Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі
заяви суб'єкта підприємницької діяльності з обов'язковим
зазначенням місцезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв
та тютюнових виробів, а також: для юридичних осіб - найменування,
місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців; для фізичних осіб - підприємців -
прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера свідоцтва
про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
До заяви додаються нотаріально засвідчена копія ліцензії на
відповідний вид діяльності, виданої заявнику, та документ, що
підтверджує право користування цим приміщенням.
Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру
видається суб'єкту підприємницької діяльності протягом семи
календарних днів від дня подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та
видача довідок про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру
здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Органи
влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в
Єдиному реєстрі.
Виключення місць зберігання з Єдиного реєстру здійснюється
органом державної податкової служби, який вносив його до Єдиного
реєстру, на підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької
діяльності, що був заявником такого місця зберігання, або у разі
анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту підприємницької
діяльності відповідно до цього Закону, шляхом прийняття
відповідного письмового розпорядження не раніше ніж через
10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом
підстав.
Орган державної податкової служби повинен надати суб'єкту
підприємницької діяльності, що був заявником, засвідчену копію
письмового розпорядження про виключення місця зберігання з Єдиного
реєстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.
Забороняється сплата акцизного збору з алкогольних напоїв та
тютюнових виробів шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань,
векселями та в інших формах, які не передбачають сплату такого
акцизного збору коштами.
У разі продажу (інших видах відчуження) алкогольних напоїв та
тютюнових виробів у межах бартерних (товарообмінних) операцій або
інших операцій, що не передбачають їх оплати в грошовій формі, у
тому числі векселями чи іншими видами боргових зобов'язань,
покупець (отримувач) підакцизної продукції зобов'язаний здійснити
сплату суми акцизного збору, включеного до ціни продукції, а також
податку на додану вартість, нарахованого на таку ціну, виключно у
грошовій формі. У такому ж порядку здійснюється оплата вартості
виготовлення (переробки, обробки) підакцизної продукції на
давальницьких умовах".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року, крім
підпункту 1 пункту 2 і підпункту 1 пункту 3 розділу I, які
набирають чинності з 1 липня 2007 року.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 листопада 2006 року
N 374-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry