Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про приєднання до Конвенції про торгівлю зерном

Про приєднання до Конвенції про торгівлю зерном

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання до Конвенції про торгівлю зерном
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.543 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Конвенції про торгівлю зерном 1995 року
( 995_i64 ), вчиненої 7 грудня 1994 року у м. Лондоні (додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 липня 2010 року
N 2439-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry