Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль ...

Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державне регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 33, ст.438 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про державне регулювання
видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"
( 637/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9,
ст. 34; 2000 р., N 46, ст. 396; 2003 р., N 39, ст. 332) такі
зміни:
1) частину другу статті 18 доповнити абзацом четвертим такого
змісту:
"державний контроль за операціями з алмазами відповідно до
вимог Сертифікаційної схеми Кімберлійського процесу";
2) у частині п'ятій статті 22:
абзац другий виключити;
абзац третій викласти у такій редакції:
"У разі невиконання порушником постанови про накладення
штрафу протягом 15 днів з дня її вручення сума штрафу стягується
за рішенням суду".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 квітня 2007 року
N 995-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry