Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці закордонного виборчого округу, утвореної відповідно до постанови Центра...

Про внесення змін до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці закордонного виборчого округу, утвореної відповідно до постанови Центра...

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
27.09.2007 N 496
Про внесення змін до складу дільничної
виборчої комісії закордонної виборчої дільниці
закордонного виборчого округу, утвореної
відповідно до постанови Центральної виборчої
комісії від 25 серпня 2007 року N 211
"Про утворення дільничних виборчих комісій
закордонних виборчих дільниць закордонного
виборчого округу з позачергових виборів
народних депутатів України 30 вересня 2007 року"

Розглянувши повідомлення Міністерства закордонних справ
України про вибуття члена дільничної виборчої комісії закордонної
виборчої дільниці N 104 на період до дня виборів за межі країни,
на території якої утворено закордонну виборчу дільницю, що тягне
за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії, та
подання Міністерства закордонних справ України щодо іншої
кандидатури для включення до складу цієї дільничної виборчої
комісії, відповідно до частини третьої статті 13, частини третьої
статті 24, частин першої, другої, восьмої, чотирнадцятої статті
29, пункту 4 частини третьої, частин четвертої, сьомої статті 37,
частин сьомої, дванадцятої статті 102-2 Закону України "Про вибори
народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 12,
13, пунктами 1, 3, 19 статті 19 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Припинити достроково повноваження такого члена дільничної
виборчої комісії закордонної виборчої дільниці ( v0211359-07 ):
дільнична виборча комісія закордонної
виборчої дільниці N 104
Посольство України в Республіці Узбекистан
(700000, м.Ташкент, вул. Я. Гулямова, 68, а/с 4557)
Гальона Валентина Миколаївна, 1961 року народження, освіта
вища, проживає в Республіці Узбекистан - від Міністерства
закордонних справ України.
2. Включити до складу дільничної виборчої комісії закордонної
виборчої дільниці ( v0211359-07 ) таку особу, призначивши її
членом комісії:
дільнична виборча комісія закордонної
виборчої дільниці N 104
Посольство України в Республіці Узбекистан
(700000, м.Ташкент, вул. Я. Гулямова, 68, а/с 4557)
Целиковський Андрій Миколайович, 1971 року народження, освіта
середня спеціальна, проживає в Республіці Узбекистан - від
Міністерства закордонних справ України.
3. Цю постанову опублікувати в газетах "Голос України" та
"Урядовий кур'єр", надіслати Міністерству закордонних справ
України для передачі дільничній виборчій комісії закордонної
виборчої дільниці N 104.
Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry