Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про 85-ту річницю ВЛКСМ та державну підтримку молодіжного руху

Про 85-ту річницю ВЛКСМ та державну підтримку молодіжного руху

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про 85-ту річницю ВЛКСМ та державну підтримку
молодіжного руху
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.117 )

29 жовтня 2003 року виповнюється 85 років ВЛКСМ -
організації, яка виховала десятки мільйонів громадян України -
державних керівників та політичних діячів, інженерів, робітників,
науковців, майстрів мистецтв, військовослужбовців і підприємців.
Завжди переймаючись інтересами рідної країни, комсомольці всіх
поколінь брали активну участь у створенні могутньої індустріальної
держави, захищали свою країну під час Великої Вітчизняної війни. У
повоєнні роки зводили з руїн міста, села, заводи і шахти.
Самовіддана праця і мужність мільйонів юнаків і дівчат були
відзначені державними нагородами. Комсомол разом з державними
інститутами та громадськими організаціями формував свідомість
юнаків і дівчат як високоосвічених громадян, патріотів та
інтернаціоналістів, вихованих на ідеях соціальної справедливості
та гуманізму. Саме в комсомолі молоді люди відчували особисту
відповідальність за доручену справу, отримували навики колективної
роботи, спілкування з людьми.
В умовах соціально-економічної кризи в Україні значно
ускладнилися і загострилися проблеми молоді. У підлітковому і
молодіжному середовищах поширюються негативні прояви: злочини,
правопорушення, наркоманія, пияцтво, проституція. Порушуються
права молодих людей, зростає молодіжне безробіття, різко
погіршується стан здоров'я молодого покоління, небезпечно
поширюється дитяча бездоглядність та безпритульність, з кожним
роком скорочуються реальні можливості безоплатного здобуття вищої
освіти.
Водночас політична пасивність молоді заважає їй відстоювати
свої права. Молодіжний рух України неструктурований і об'єднує
лише близько 5 відсотків молодих громадян України. Незважаючи на
те що за останні п'ять років значно зросла кількість
всеукраїнських молодіжних і дитячих громадських організацій,
кількість молоді, об'єднаної в них, залишається практично
незмінною.
Враховуючи історичний внесок комсомолу в розвиток держави,
наявність гострих молодіжних проблем сьогодення, відповідальність
Української держави за молоде покоління - майбутнє України,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати ініціативу ветеранів комсомолу, комсомольських
організацій про відзначення на державному рівні 85-ої річниці
ВЛКСМ.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, місцевим
державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування у
зв'язку з 85-ою річницею ВЛКСМ:
надати дієву допомогу молодіжним та дитячим громадським
організаціям, професійним, творчим спілкам, жіночим, ветеранським,
спортивним об'єднанням у здійсненні заходів, пов'язаних з
відзначенням ювілею;
посилити контроль за додержанням вимог щодо захисту прав
дітей і молоді, визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Декларацією "Про загальні засади державної молодіжної політики в
Україні" ( 2859-12 ) та законами України;
особливу увагу звернути на вирішення молодіжних проблем у
питаннях працевлаштування молоді, у тому числі надання першого
робочого місця, здобуття освіти, надання довгострокових пільгових
державних кредитів для будівництва та придбання житла молодими
сім'ями, боротьби з дитячою безпритульністю та бездоглядністю,
профілактики підліткової злочинності, правопорушень, впровадження
здорового способу життя та патріотичного виховання молоді;
здійснити заходи щодо впорядкування пам'ятних місць,
пов'язаних з діяльністю комсомолу: пам'ятників, майданів, паркових
зон, скверів тощо.
3. Кабінету Міністрів України протягом 2003-2004 років
розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проекти
законів України щодо врахування інтересів і прав молодих громадян,
передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ), у тому числі
щодо вдосконалення механізму підтримки державою молодіжного та
дитячого руху.
4. Голові Верховної Ради України Литвину В.М. розглянути
можливість проведення його зустрічі з ветеранами комсомолу в
жовтні 2003 року.
5. Запропонувати Національній раді з питань молодіжної
політики при Президентові України розглянути питання про
відзначення 85-ої річниці ВЛКСМ та посилення уваги до проблем
молоді.
6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної
культури, спорту і туризму.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 18 вересня 2003 року
N 1200-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry