Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 9 Закону України Про спеціальну економічну зону Славутич

Про внесення змін до статті 9 Закону України Про спеціальну економічну зону Славутич

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 9 Закону України
"Про спеціальну економічну зону "Славутич"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 48, ст.407 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац сьомий частини другої та абзац п'ятий частини
третьої статті 9 Закону України "Про спеціальну економічну зону
"Славутич" ( 721-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 32, ст. 263) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 жовтня 2000 року
N 2013-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry